Het werkelijke gewicht van Digital in de mediamix en hoeveel er naar GAFAM gaat

Het werkelijke gewicht van Digital in de mediamix en hoeveel er naar GAFAM gaat
07 maart 2023

Volgens de cijfers van Nielsen vertegenwoordigen digitale media 17% van de mediamix in België. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van vijf jaar geleden, maar het is nog steeds een aanzienlijke onderschatting. Sociale media, programmatic advertising en andere vormen van digitale reclame zijn niet opgenomen in deze studie.

Gelukkig hebben de UMA, UBA en enkele grotere digitale bureaus een poging ondernomen om hun investeringen inzichtelijk te maken, waardoor een vollediger beeld ontstaat. Op basis van deze cijfers zien we dat 33% van de totale media-investeringen in 2022 is toegewezen aan digitale media.

Uitgesplitst naar subcategorieën zien we dat 20% wordt besteed aan online video, 26% aan display, 18% aan SEA, 25% aan social media en 11% aan andere vormen van digitale reclame. Van het budget voor online video wordt 43% besteed aan GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft), terwijl 29% van de budgetten voor display advertising wordt besteed aan GAFAM-platforms. Voor SEA en social media advertising worden alle investeringen gedaan in GAFAM-platforms. In totaal gaat 60% van het Belgische budget voor digitale reclame naar GAFAM.